Bij Boonstra Advocaten maken we gebruik van onze kennis van de sector en onze expertise om organisaties te helpen, of ze nu klein, middelgroot of groot zijn, om alle aspecten van hun bedrijf te beschermen.

Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot geschillen, zij het civielrechtelijk, strafrechtelijk of persoonlijk, tewerkstelling, zaken met betrekking tot het voeren van een onderneming en fusies en overnames.

Hand card photo created by freepik – www.freepik.com

De expertise van ons team omvat een breed scala van gebieden, waaronder:

 • Opstellen, beoordelen en onderhandelen van alle vormen van contracten en overeenkomsten.
 • Advisering op alle niveaus van het arbeidsrecht.
 • Het structureren van aandeelhoudersrelaties en het opstellen van alle relevante vennootschapsdocumenten.
 • Oprichting en registratie van vennootschappen, zowel onshore als offshore in vrije zones.
 • Opstellen en onderhandelen:
 • Bedrijfsovernames en -overdrachten;
 • Managementovereenkomsten;
 • Verwerving van onroerend goed;
 • Bouwcontracten;
 • Leveranciers en onderaannemers overeenkomsten;
 • Handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten; en
 • Organisatorische bepalingen en voorwaarden.