Kosten advocaat bij rechtszaak

Helaas is gelijk hebben vaak iets anders dan de wet aan uw kant krijgen. In de meeste gevallen zult u juridische stappen moeten ondernemen om het recht aan uw kant te krijgen, wat kostbaar kan zijn. Het is niet altijd mogelijk om van tevoren precies te bepalen hoe duur het zal zijn of hoe groot het risico op een rechtszaak is, en dit zal met name particulieren vaak afschrikken.

Advocaatkosten in Nederland

In Nederland is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen in een procedure bij de kantonrechter. Toch is het vaak verstandig om een advocaat of procureur in te schakelen vanwege de juridische complexiteit van de zaak. In andere procedures bij de rechtbanken of gerechtshoven is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. De tarieven van Nederlandse advocaten lopen uiteen. Verschillende advocaten rekenen verschillende uurtarieven, maar nog belangrijker is de vraag hoeveel tijd de advocaat aan een zaak zal besteden.

Griffierechten

Andere kosten waar u rekening mee moet houden zijn de griffierechten. Dit zijn de kosten die u, als eiser en verweerder, aan de rechtbank moet betalen. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de belangen in de zaak. Ook maakt het verschil of de procespartij een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is. Hoe groter de belangen in de zaak, hoe hoger de griffierechten. In 2018 is het griffierecht vastgesteld op minimaal € 79,- en maximaal € 3.946,- (maximaal € 5.270,- in hoger beroep).

Gerechtsdeurwaarderskosten

In dagvaardingsprocedures moet de Nederlandse deurwaarder, anders dan in verzoekschriftprocedures, de gedaagde oproepen om op de zitting te verschijnen door middel van een deurwaardersbericht. Deze kennisgeving wordt een dagvaarding genoemd. De kosten die de deurwaarder hiervoor maakt, moeten in beginsel door de eiser worden betaald. Met ingang van 1 januari 2018 bedragen deze dagvaardingskosten € 98,01 inclusief btw.

Vergoeding van proceskosten

Als u als eiser de zaak wint, zullen de kosten meestal worden toegewezen aan de verliezende partij. In de regel worden in Nederland de volledige griffierechten en deurwaarderskosten van de winnende partij toegewezen aan de verliezende partij. Vaak wordt ook een veroordeling in de advocaatkosten uitgesproken, maar niet het volledige honorarium. De honoraria van de advocaat zijn gemaximeerd op een vast tarief.

Procesrisico: De zaak verliezen

De keerzijde van de hierboven besproken veroordeling tot betaling van de kosten is dat de eiser de zaak ook kan verliezen. Dit kan betekenen dat u niet alleen uw eigen kosten moet betalen, maar ook een vergoeding voor de kosten die de tegenpartij heeft moeten maken om verweer te kunnen voeren (advocaatkosten en griffierechten).